Pembangunan Masjid di Negeri Pahang

Projek ini diwujudkan untuk membantu pembangunan masjid di seluruh Negeri Pahang. Segala kutipan akan diagihkan mengikut keperluan masjid.

Pautan Pantas

x