Potongan Gaji

Berwakaf secara Potongan Gaji Bulanan

Berwakaf melalui potongan gaji dilakukan dengan cara pewakaf boleh mengisi Borang Arahan Potongan Gaji
kepada majikan untuk membuat potongan gaji bagi bayaran wakaf.

Borang Arahan Potongan Gaji yang telah siap diisi akan diuruskan oleh Wakaf Pahang untuk dihantar kepada pihak majikan.

Contoh Borang Potongan Gaji Wakaf

Pautan Pantas

x