Tabung Daerah

Tabung Wakaf Daerah ialah wakaf tunai yang dimasukkan mengikut kategori tabung iaitu tabung negeri(umum) atau tabung daerah-daerah yang disediakan.
Tabung Wakaf Daerah diwujudkan bagi memberi peluang kepada pewakaf untuk menyalurkan wakaf mengikut daerah yang dipilih.

RM 653,493.00 daripada RM 2,250,000.00

Kutipan Semasa (26.46%)

RM 244,565.00 daripada RM 1,400,000.00

Kutipan Semasa (17.26%)

RM 1,515.00 daripada RM 600,000.00

Kutipan Semasa (0.22%)

RM 225.00 daripada RM 450,000.00

Kutipan Semasa (0.05%)

RM 9,270.00 daripada RM 450,000.00

Kutipan Semasa (2.07%)

RM 770.00 daripada RM 400,000.00

Kutipan Semasa (0.16%)

RM 1,745.00 daripada RM 350,000.00

Kutipan Semasa (0.51%)

RM 150.00 daripada RM 340,000.00

Kutipan Semasa (0.00%)

RM 1,035.00 daripada RM 310,000.00

Kutipan Semasa (0.21%)

RM 85.00 daripada RM 300,000.00

Kutipan Semasa (0.02%)

RM 610.00 daripada RM 200,000.00

Kutipan Semasa (0.28%)

RM 2,730.00 daripada RM 200,000.00

Kutipan Semasa (1.37%)

RM 10.00 daripada RM 110,000.00

Kutipan Semasa (0.00%)

RM 11,470.00 daripada RM 80,000.00

Kutipan Semasa (14.37%)

RM 35.00 daripada RM 60,000.00

Kutipan Semasa (0.06%)