Tabung Daerah

Tabung Daerah ialah wakaf tunai yang dimasukkan mengikut daerah-daerah yang disediakan.
Tabung Daerah diwujudkan bagi memberi peluang kepada pewakaf untuk menyalurkan wakaf mengikut daerah yang dipilih.

Sasaran Kutipan : RM 1,400,000

Sasaran Kutipan : RM 600,000

Sasaran Kutipan : RM 450,000

Sasaran Kutipan : RM 450,000

Sasaran Kutipan : RM 400,000

Sasaran Kutipan : RM 350,000

Sasaran Kutipan : RM 340,000

Sasaran Kutipan : RM 310,000

Sasaran Kutipan : RM 300,000

Sasaran Kutipan : RM 200,000

Sasaran Kutipan : RM 200,000

Sasaran Kutipan : RM 110,000

Sasaran Kutipan : RM 80,000

Sasaran Kutipan : RM 60,000

Pautan Pantas

x