Organisasi Wakaf

  1. Melaksanakan/mengurus/merancang Wakaf Pahang.
  2. Merekod dan mengemaskini segala rekod dokumen berkaitan Wakaf Pahang.
  3. Melaksanakan tanggungjawab sosial dengan menggalakakkn umat islam beramal jariah dengan mengendalikan ceramah/kempen/dialog dan sebagainya.
  4. Bertanggungjawab mengurus dan mengawal kewangan Wakaf Pahang.
  5. Bertanggungjawab merancang,mengawasi dan mengurus harta-harta wakaf untuk dibangunkan.
  6. Menjaga kepentingan umat islam di dalam ekonomi dengan memperluas dan memperbanyakkan lagi harta-harta umat Islam.
  7. Bertanggungjawab membuat pelaburan ke atas harta wakaf demi kepentingan umat islam dan manusia sejagat.

Struktur Organisasi Wakaf Pahang

Pautan Pantas

x