Projek Wakaf

Projek Wakaf adalah projek yang diwujudkan oleh Wakaf Pahang berdasarkan keperluan atau sesuatu projek yang dipohon oleh masyarakat setempat.
Projek Wakaf juga boleh diwujudkan hasil daripada permintaan masyarakat, organisasi atau pihak berkuasa tempatan.

Pautan Pantas

x