Pengeluaran Dana Wakaf

Rekod Pengeluaran Dana Wakaf sejak 2001 - 2021

Tahun 2001-2005

Data Pengeluaran Untuk 5 Tahun

Tahun 2006-2010

Data Pengeluaran Untuk 5 Tahun

Tahun 2011-2015

Data Pengeluaran Untuk 5 Tahun

Tahun 2016-2020

Data Pengeluaran Untuk 5 Tahun

Tahun 2021-2025

Data Pengeluaran Untuk 5 Tahun