Pembinaan Kelas KAFA/Kelas Pengajian Agama, UniPSAS

Projek pembinaan Kelas Agama dan Kelas KAFA, dirancang bagi memenuhi keperluan menyediakan ruang pembelajaran yang lebih selesa dan dapat menampung lebih ramai pelajar. Ruang pembelajaran sedia ada tidak sesuai untuk digunakan kerana saiznya yang kecil. Pihak UNIPSAS terpaksa menolak permohonan pendaftaran pelajar baharu kerana terdapat kekangan dari segi ruang pembelaiaran vang tidak daoat menampung kemasukan oelajar baharu.

Pautan Pantas

x