Wakaf Korporat

Wakaf Korporat ialah sebuah badan,organisasi atau institusi yang dilantik oleh Wakaf Pahang
dalam melaksanakan aktiviti wakaf melalui Pakej Wakaf yang disediakan oleh Wakaf Pahang.

Senarai wakaf korporat akan dikemaskini kemudian.