Wakaf Korporat

Wakaf Korporat ialah sebuah badan,organisasi atau institusi yang dilantik oleh Wakaf Pahang
dalam melaksanakan aktiviti wakaf melalui Pakej Wakaf yang disediakan oleh Wakaf Pahang.

Kompleks Islam Pahang

Dalam Proses

Madinah Mawaddah

Dalam Proses

Pautan Pantas

x